Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları

fethiyekariyer.com, tüm bireysel ve kurumsal Üyelerinin Üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan bir iş-eleman bulma platformu olup koruyucu önlemleri sürekli arttırmayı hedeflemektedir. fethiyekariyer.com, Üye’nin siteyi işbu Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşullarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerden herhangi bir tespit veya inceleme talebi geldiğinde, Üyelik bilgilerini yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca benzer durumlarda fethiyekariyer.com, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşullarında belirtilen tüm diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. fethiyekariyer.com işveren değil, Türkiye İş Kurumu tarafından sadece aday ile işveren arasında aracılık yapmaya yetkili kılınmış bir Özel İstihdam Bürosu’dur.

Aday Üyeliği (Bireysel Üyelik)

fethiyekariyer.com bireysel aday Üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, çalışma bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, fotoğrafı başta olmak üzere özgeçmişinde belirttiği tüm bilgiler eleman arayan Firmaların kullanımına sunmak, site üzerinde sunulan hizmetleri iyileştirmek, genişletmek amacıyla kullanılmaktadır. fethiyekariyer.com Üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; yapılan yenilikleri, haber bültenlerini, kampanyaları duyurabilmek ve Üyelerimiz ile iletişimin sürekliliği adına önemli olup, bu amaçla kullanılmaktadır. Üyelerimiz, bu bilgilendirmelerden yararlanmak  istemediklerinde hesap yönetimleri altında ilgili seçeneği işaretleyerek iptal edebilirler. Üyeler, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri de Üyelik bilgilerini güncelleyerek bildirebilirler.

Özgeçmişler

Adaylar(Bireysel Üyeler), fethiyekariyer.com üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma imkanına sahiptir.. Üyelerin kendi hazırladıkları özgeçmişleri, bu olanak kapsamında, işverenler tarafından görüntülenebilmektedir. Hazırlanan özgeçmişler Üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda fethiyekariyer.com’da saklanmaktadır. Üye, Üyelik Formu’nda vermiş olduğu bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması; ayrımcılığa yol açması, 3. kişileri suça yönlendirmesi, ya da herhangi bir etnik grup, köken, dil, din, siyasi görüş gibi konularda propaganda içermesi kesinlikle yasaktır. Üyeler, bu durum nedeniyle fethiyekariyer.com’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

Özgeçmişleri “Aktif” durumda olan iş arayan Üyeler, işveren Firmaların fethiyekariyer.com üzerinde yaptıkları özgeçmiş bankası aday aramalarında görüntülenmektedir. Özgeçmişin “Aktif” durumda olmasıyla, iş arayan Üyenin özgeçmişi başvuru yapmadığı firmalar tarafından da erişebilir hale gelir ve aday havuzundaki toplu sorgulama ve işverene aktarımlarda da yer alır. Özgeçmişin “Pasif” durumda olması, iş arayan Üyenin sadece iş başvurusu yaptığı firmalar tarafından görüntülenebilmesini sağlar. Üyelerin özgeçmişlerinde iletişim bilgilerini paylaşmaları, 3. kişilerin de bu bilgileri görebilmesi anlamına gelip, söz konusu durumda fethiyekariyer.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin özgeçmiş bilgileri, Üyelerin rızaları devam ettiği müddetçe ve yasaların izin verdiği ölçüde fethiyekariyer.com tarafından yayımlanabilir. Bu bilgilendirme, adayların Üyeliğinin aktif durumda bulunduğu tüm durumlar için geçerli olup, her defasında bu duruma ilişkin bilgilendirme yapılmayacaktır.

fethiyekariyer.com’a kişisel bilgilerin verilmesi, bunların fethiyekariyer.com tarafından uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği onaylandığı anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3.kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde fethiyekariyer.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pasif konumda olan Üyelerin özgeçmişleri, işveren Firmalarce, fethiyekariyer.com aday havuzu aramalarında, hiçbir şekilde görüntülenememektedir. Sadece özgeçmiş sahibi Üye kendi isteği doğrultusunda ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından görüntülenebilmektedir. Özgeçmişlerin aktif ya da pasif olma durumları özgeçmiş güncelleme sırasında değiştirilebilmektedir. Doğrudan firmaya gönderilen (örneğin: e-posta, faks, vb. yollarla) özgeçmişler adayın sorumluluğundadır.

Değerlendirme 

İşveren Firmalar, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile ‘Başvurularım’ bölümünde yer alan ‘Mesajlar’ bölümü aracılığıyla iletişim kurabilirler.. Ayrıca, fethiyekariyer.com, Firmaların adaylara sistem içinden ilettiği mesajlar için e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapmaktadır. İşveren Firmaların, başvuruda bulunan adaylara, bilgi vermesi, yalnızca kendi sorumluluğundadır. Sistem tarafından yapılan bu bilgilendirmelerin ulaşıp/ulaşmamasından, zamanında/geç ulaşmasından fethiyekariyer.com sorumlu tutulamaz ve taraflar bu konuda bir hak talep edemez.

Kurumsal/İşveren Firma Üyeliği

Üyelik talep eden Firmalar (Üye Firma), fethiyekariyer.com müşteri temsilcileri ya da sistem üzerinden, Firma Üyelik Formu ile iletişim ve kurumsal bilgilerini girer ve paylaşırlar. Bu bilgiler ilanlarda başvuru bilgisi olarak, iletişim ve site üzerinden alınan ücretli hizmetlerin bedelinin faturalanmasında kullanılmaktadır. Üyelik esnasında e-posta ile onay işlemi gerçekleştirilmektedir. Firmalar iş ilanı yayınlama(Fethiye TSO Faal ve Aidat Borcu Bulunmayanlar Dışındaki Firmaların İlanları), aday havuzundan arama yapma ve diğer özellikleri ürün satın alarak kullanabilirler. Firmalar satın aldığı hizmeti/ürünü sadece kendisi adına kullanabilir. Satın aldığı hizmeti başka kurum, kuruluş veya 3. şahıslara kullandıramaz, devredemez, onlar adına kullanamazlar. Aldığı hizmet üzerinden yayınladığı ilanları sadece kendisi için yayınlayabilir. Bu ürünlerin ve diğer tüm ürünlerin fiyatlarını fethiyekariyer.com’un teknik altyapı sağlayıcısı ve destek hizmeti sağlayıcısı olan ARGESOFT YAZILIM A.Ş. belirler ve fiyatlarda bilgi vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. fethiyekariyer.com iş ilanı yayınlama, aday havuzundan arama, başvuruları görüntüleme ve diğer özelliklerde görünen veya görünmeyen kısıtlamalar, limitler uygulayabilir. Sistem kullanımı ile ilgili dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık çeşitli sınırlandırmalar getirebilir. Sınırlı/adetli ilan paketi olan ve ilan yayınlama hakkı olan Firmalar günlük olarak en fazla 5 adet ilan ekleyebilir ve aynı anda en fazla 50 adet ilan yayında tutabilirler. Sınırsız ilan yayınlama ürününde adil kullanım kotası bulunmaktadır. Sınırsız ilan yayınlama ürününe sahip firmalar aylık en fazla 10 yeni ilan yayınlayabilirler. Bu limitler fethiyekariyer.com tarafından belirlenir ve bilgi vermeden değişiklik yapabilir, Firmalara özel farklı limitler uygulanabilir. Üye Firma tarafından yayınlanan iş ilanları, iş arama motorları veya genel içerik arama motorları tarafından ulaşılabilir/indekslenebilir.

Üye Firma sadece eleman arama amacı ile sistemi kullanabilir. Eleman arama dışında kullanıldığı tesbit edildiğinde, Firmaların Üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.Üye Firma bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile ilan, özgeçmiş, başvuru, firma bilgisi veya herhangi bir sayfayı/içeriği toplu halde veya tek tek kaydedemez. Bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile toplu halde veya tek tek kaydedildiği tesbit edildiğinde kötÜye kullanım olarak değerlendirilir ve Firmaların Üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Oluşan/oluşabilecek tüm zararlar Üye Firma tarafından karşılanır.

fethiyekariyer.com’un Türkiye İş Kurumu’na belirli dönemlerde rapor verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk kapsamında, Üye Firma’nın verdiği açık işler, başvuru sayıları, işe aldığı kişi bilgileri Türkiye İş Kurumu’na işveren SGK numarasıyla birlikte raporlanmaktadır. Üye Firma fethiyekariyer.com üzerinden işe aldığı personelin/iş arayanın detaylı bilgilerini, açık iş bilgilerini, Firma SGK numarasını fethiyekariyer.com’a bildirmekle yükümlüdür. Üye Firma bu bilgileri vermediği takdirde, fethiyekariyer.com tarafından herhangi bir tazminat ödemesi veya ücret iadesi yapılmaksızın hesabının kısıtlanmasını, dondurulmasını, kapatılmasını kabul eder.

İşveren Üyeliği – Kişisel Verilerin Korunması

Üye Firma, fethiyekariyer.com’dan temin ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen ilke, kural ve şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından fethiyekariyer.com sorumlu değildir. KVKK kapsamında yürürlüğe girmiş veya girecek olan, fethiyekariyer.com’un hazırladığı tüm ek protokol, ek sözleşmeleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye Firma, fethiyekariyer.com’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemler ve taraflarca belirlenen vasıtalarla sınırlı olmak üzere işleyebilir. Kişisel verileri işlerken kendisinin de bir Veri Sorumlusu olduğunun bilincinde olup KVKK’dan doğan yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirir. Üye Firma’nın Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı işlemlerden fethiyekariyer.com sorumlu değildir.

Üye Firma, fethiyekariyer.com’dan edinmiş olduğu tüm kişisel verileri, satın almış olduğu hizmet süresi dolduktan sonra, tüm dijital veya fiziksel ortamlardan derhal yok etmek zorundadır. Üye Firma’nın, Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı bu yok etme işlemlerini kayıt altına alması ve gerektiğinde fethiyekariyer.com’a sunabilmesi gerekmektedir.

Üye Firma, fethiyekariyer.com’dan edinmiş olduğu kişisel verileri sadece işe alım sürecine ilişkin işlemler ile sınırlı olarak işleyecek olup, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin varlığı hariç olmak üzere hiçbir suretle işlediği verileri üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yurtdışına aktaramaz. Üye Firma, fethiyekariyer.com’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle işleyemez, aktaramaz ve kullanamaz. Üye Firma, fethiyekariyer.com’un veri tabanına kayıtlı ve Veri Sahibi olan kişiyi işe aldıktan sonra doğrudan Veri Sahibi olan kişi ile muhatap olarak gerekli gördüğü kişisel verileri kendisinden talep eder. fethiyekariyer.com’un Üye Firma’ya aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak sadece işe alım sürecindeki sorumluluğundan söz edilebilecek olup, işbu süreç ortadan kalktıktan sonra Veri Sahibi’nin kişisel verilerinin Üye Firma tarafından işlenmesi sebebiyle doğabilecek zararlardan fethiyekariyer.com sorumlu değildir.

fethiyekariyer.com, Üye Firma adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

fethiyekariyer.com, iş aramak için fethiyekariyer.com sistemine özgeçmiş bırakmış olanların kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli izinleri aldığını, kendisine aktarılan kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza edeceğini ve saklayacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben kanunlarda açıkça öngörülen, fethiyekariyer.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan ve yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere resen veya Üye Firma’nın veya özgeçmiş bırakanların talebi üzerine sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. fethiyekariyer.com, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. Üye Firma’nın veya veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. fethiyekariyer.com gerçek kişilerden veyahut Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafına ulaşan hukuka uygun talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği silme, yok etme veyahut anonimleştirme işlemlerini ilgili kişisel verileri aktardığı Üye Firma’ya de bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

fethiyekariyer.com ve Üye Firma birbirleriyle paylaşmış oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederler.

İşveren Üyeliği Gereklilik / Kuralları

fethiyekariyer.com üzerinde ilan verebilmek ve sistemi kullanabilmek için, fethiyekariyer.com Firma Üyesi(İşveren Üyeliği) olmak gerekmektedir. Firmanın eklediği ilanlar, uygunluğu sistem tarafından kontrol edildikten sonra yayına alınmaktadır. Yayınlanan ilanlarda firmanın iletişim bilgileri herkese açık şekilde yayınlanmaktadır.

 • fethiyekariyer.com’daki İşveren Üyelerimizin tamamı, herhangi bir(çalışan sayısı v.b.) sınırlama olmaksızın tüm hizmetlerimizden yararlanabilirler.
 • Fethiye ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Olan, Odada Faal Durumunda bulunan ve Aidat Borcu bulunmayan tüm Firmalar İlanlarını Ücretsiz olarak yayınlayabilmektedir. Bunun dışındaki tüm Firmalar ilanlarını güncel fiyat listesi üzerinden ücretli olarak yayınlayabilirler. İlanların görünürlüğünün arttırılması amacı ile alınacak diğer tüm hizmetler( ilanların acil ilanlar, öne çıkan ilanlar ve yazı tipi, büyüklüğü ve renk değişikliği) ve aday havuzu kullanımı tüm firmalar için ücretli hizmetlerdir.
 • Özel istihdam büroları, özel güvenlik firmaları, denizcilik firmaları, çağrı merkezleri, taşeron hizmet sağlayıcı firmalar ve termal/devremülk satışı yapan firmalar online olarak satılan tek ilan, ilan paketleri, Üyelik paketleri ve aday havuzu ürünleri fiyatlarından faydalanamaz. Bu tür Firmaların ihtiyaçları için hazırlanmış özel ürünlerden faydalanabilirler ve/veya fethiyekariyer.com yönetimi ile iletişime geçerek ilanlarının karşılıklı değerledirerek yayınlanmasını temin edebilirler.
 • Ücretli Üyelik paketlerinden eklenen ilanlar aksi belirtilmedikçe en fazla 30 gün yayında kalır. İlanınız yayındayken aynı ilan yeniden eklenemez.
 • İlanlara gelen başvurular satın alınan ürün süresince ve ürün kapsamında incelenebilir. Ürünün süresi bittikten sonra, başvurular ilan yayın süresinin bitişinden itibaren aksi belirtilmedikçe 30 gün boyunca incelenebilir.
 • Yayınlanan ilanlara gelen başvurular ilan yayın süresinin bitişinden itibaren aksi belirtilmedikçe 30 gün boyunca incelenebilir.
 • İlan tarihini güncel tutmak için sürekli aynı ilanın eklenmesine izin verilmemektedir.
 • İnsan kaynakları danışmanlığı yapan Firmaların ilan yayınlayabilmesi için İşkur izinli özel istihdam bürosu olması gerekmektedir. Üyelik esnasında izin numarası belirtilmelidir ve eklenen ilanlarda İşkur izin tarihi ve numarasını mutlaka yazılması gerekmektedir.
 • Yurtdışı için eklenen ilanlarda İşkur’dan izin alınmalıdır ve ilan metninde izin numarası ve tarihi mutlaka belirtilmelidir.
 • Eklenen ilanlar firma girişi yapılarak istenildiği zaman yayından kaldırılabilir.
 • İlanlarda pozisyon adı ve işin tanımı detaylı olarak yazılmalıdır. Yayınlanan ilanlarda sadece 1 adet pozisyon adı yazılabilir. İlan aktif edildikten sonra pozisyon adı değiştirilemez.
 • Sitemize eklenen hiç bir ilandan sitemiz sorumlu değildir. Eklenen tüm ilanların sorumluluğu ekleyen kişiye aittir.
 • Herhangi bir şekilde ayrımcılığa sebep olacak ilanlar yayınlanmaz.
 • Sitemize eklenen ilanlar sistem tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanır. Eklenen ilanların yayınlanma zorunluluğu, garantisi yoktur. İlanlar uygun görülmediği takdirde yayınlanmayabilir. Yayınlanan ilanlar istenildiği zaman yayından kaldırılabilir.
 • Sitede yayınlanan ilanlar herhangi bir zamanda sebep gösterilmeksizin ve ilan ekleyene bilgi verilmeksizin yayından kaldırılabilir.
 • İlan metninin içerisinde firmanın iletişim bilgileri yer alamaz,  iletişim bilgileri otomatik olarak firma Üyeliği esnasında girilen bilgiler olarak görünür. İlan metninde iletişim bilgileri yer alan ilanlar yayınlanmaz.
 • İlan eklemek için gerekli olan Üyelik esnasında Tüzel Firmalar için Vergi Numarası, Özel/Hahış Firmaları için Vatandaşlık Numarası yazılması zorunludur, aksi takdirde  Üyelikleri kabul edilmemektedir.
 • fethiyekariyer.com gerekli gördüğü durumlarda firma bilgilerinde ve/veya ilan bilgilerinde haber vermeksizin değişiklik yapabilir, firma Üyeliğini ve/veya ilanlarını iptal edebilir.
 • Aynı firma için birden fazla Üyelik oluşturulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum mevcut tüm Üyeliklerinizin iptaline neden olabilir. Daha önceden oluşturulmuş Üyelik varsa, ve erişim sıkıntısı yaşanıyorsa(kullanıcı adı veya şifre unutma) önce site üzerinden Kullanıcı Adı veya Şifre Unuttum seçeneğinden yaralanmaya çalışılmalı, giriş yapılamaz ise bizimle iletişime geçilmelidir.
 • fethiyekariyer.com firma veya adaylar tarafından gelen şikayetleri dilediği şekilde ve zamanda değerlendirebilir ve sonuçlandırabilir. Aday veya Firmanın Üyeliğini iptal edebilir. İlgili taraflara bilgi verme zorunluluğu bulunmaz.
 • fethiyekariyer.com firma ve adayların site üzerinden gönderdiği tüm mesaj, mektup, yorum, vb. bilgileri okuyabilir/kontrol edebilir. Gönderilmesini uygun bulmadıklarını bilgi vermeksizin, karşı tarafa ulaşmasını engelleyebilir.
 • Sadece eleman alım ilanları yayınlanabilir. Ortaklık, girişimcilik, bayilik, özel ders, reklam amaçlı ilanlar, network marketing, devremülk satış, kiralama ilanları kabul edilmez.
Dış Sitelere Yönlendirmeler
fethiyekariyer.com; reklam, banner veya sponsorluk veren Firmaların internet sitelerine bağlantı (link) sağlamaktadır. fethiyekariyer.com, bağlantı (link) sağladığı sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.
Kullanıcı Bilgi Edinme / Geri Bildirimler

fethiyekariyer.com Üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmamaktadır.

İçerik Sahipliği ve Kullanımı

fethiyekariyer.com’da yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite fethiyekariyer.com izni alınmadan başka yerlerde yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine bağlantı verilemez.

Kullanıcı Adı ve Şifre

Kurumsal ve Bireysel Üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak fethiyekariyer.com üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Üye’nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği Üye’nin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan fethiyekariyer.com sorumluluk taşımamaktadır, bu nedenle doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye’ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda fethiyekariyer.com bilgilendirilmelidir. fethiyekariyer.com’un belirlediği güvenlik ‘ gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan Kurumsal ve Bireysel Üyelerin, güvenlik – gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşması halinde fethiyekariyer.com sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde “Destek’ bölümümüz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kurumsal ve Bireysel Üyelerimizin, Üyelik sırasında verdiği e-posta adresinin onayı zorunlu olup, sisteme girişte veya şifre hatırlatma işlemlerinde kullanılan e-posta adresinin güncelliği ve korunması tümüyle Üyenin insiyatifindedir. Doğrulama yapılmayan e-postaların üçüncü kişilerin eline geçmesi veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğan sorumluluk tümüyle Üyeye ait olup fethiyekariyer.com’un böyle bir durumda sorumluluğunun olmadığını Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

fethiyekariyer.com Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları Dokümanı, Üyeler hakkında edinilen bilgilerin gizliliği, kullanım amacı ve sitenin kullanım şeklini bildirmek amacı ile hazırlanmıştır. Üye, fethiyekariyer.com’a Üye olarak, işbu dokümanda yer alan maddelerin tümünü okuyup  anladığını, kabul ettiğini, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını ve bu Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

fethiyekariyer.com, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nın en güncel hali fethiyekariyer.com sitesinde yayınlanan hali olup, fethiyekariyer.com haber vermeksizin üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.