Site Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Üyeler, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları‘nı dikkatle okumalı. şartların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse fethiyekariyer.com’u kullanmamalıdır. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kiişiler(Aday veyaFirma Temsilcisi), kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, üye olduğunda, Kullanım Koşullarının işleyişini kabul etmiş olur. fethiyekariyer.com, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

Üye, fethiyekariyer.com’un aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder. fethiyekariyer.com, yenilenen güncel Kullanım Koşullarını sitede yayınlar, gerek gördüğü takdirde e-posta ile Üye’ye bildirir. Güncel Kullanım Koşulları, fethiyekariyer.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli hale gelir ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. fethiyekariyer.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmenizi öneririz.

Bireysel Aday Üyeliği

fethiyekariyer.com aday üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, çalışma bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, fotoğrafı başta olmak üzere özgeçmişinde belirttiği bilgiler, 

  • üye ihtiyaç ve beklentileri belirleyebilmek,
  • site üzerinde sunulan hizmetleri genişletmek, arttırmak,
  • eleman arayan firmaların kullanımına sunmak

amacıyla kullanılmaktadır. fethiyekariyer.com üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; yenilikleri, haberleri, kampanyaları duyurabilmek bakımından önem taşımaktadır. Üyelerimiz, fethiyekariyer.com’un bu bilgilendirmelerden yararlanmak istemedikleri takdirde ilgili seçeneği işaretleyerek iptal edebilirler.

Özgeçmişler

fethiyekariyer.com bireysel üyeleri, site üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağın sahiptir. Üyelerin hazırladıkları özgeçmişler, bu olanak kapsamında, işverenler tarafından görüntülenebilmektedir. Özgeçmişler üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda fethiyekariyer.com’da saklanmaktadır. Üye, Üyelik Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Özgeçmiş bilgilerinin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması; ayrımcılığa yol açması, 3. kişileri suça yönlendirmesi, ya da herhangi bir etnik grup, köken, dil, siyasi görüş, din gibi konularda propaganda içermesi kesinlikle yasak olup, sorumluluk üyenin kendisine aittir. Üyeler, bu durum nedeniyle fethiyekariyer.com’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması ve tazmininin talebi halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Özgeçmişlerini “Aktif” durumuna almış iş arayan üyeler, işveren şirketlerin fethiyekariyer.com üzerinde yaptıkları özgeçmiş bankası aday aramalarında görüntülenmektedir. Özgeçmişin “Aktif” durumda olmasıyla, iş arayan üyenin özgeçmişi başvuru yapmadığı firmalar tarafından da erişebilir hale gelir ve aday havuzundaki/özgeçmiş bankasındaki toplu sorgulama ve işverene aktarımlarda da yer alır. Özgeçmişin “Pasif” durumda olması, iş arayan üyenin sadece iş başvurusu yaptığı firmalar tarafından görüntülenebilmesini sağlar. Üyelerin özgeçmişlerinde iletişim bilgilerini paylaşmaları, 3. kişilerin de bu bilgileri görebilmesi anlamına gelip, söz konusu durumda fethiyekariyer.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin özgeçmiş bilgileri, üyelerin rızaları devam ettiği müddetçe ve yasaların izin verdiği ölçüde fethiyekariyer.com tarafından yayınlanacaktır.. Bu bilgilendirme, adayların üyeliğinin aktif durumda bulunduğu tüm durumlar için geçerli olup, bu duruma ilişkin her defasında bilgilendirme yapılmayacaktır.

fethiyekariyer.com’a kişisel bilgilerin temin edilmesi, bunların fethiyekariyer.com tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına onay verildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3.kişiler tarafından kullanılmış olması ve/veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde fethiyekariyer.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pasif konumda olan üyelerin özgeçmişleri, işveren şirketlerce, fethiyekariyer.com özgeçmiş bankası aramalarında, hiçbir şekilde görüntülenememektedir. Sadece özgeçmiş sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından özgeçmiş görüntülenebilmektedir. Özgeçmişlerin aktif ya da pasif olma durumları özgeçmiş güncelleme bölümünde değiştirilebilmektedir. Doğrudan firmaya gönderilen (örneğin: e-posta, faks,vb. yollarla) özgeçmişler adayın kendi sorumluluğundadır.

fethiyekariyer.com Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

fethiyekariyer.com herkese açık bir site olup, ilan yayınlayan tüm firmaların ad/ünvan ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.

Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Koşulları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, fethiyekariyer.com’un önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler fethiyekariyer.com’un mülkiyetindedir.

Adaylar için verilen hizmetler ücretsizdir. İlan yayınlamak, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi ve aidat borcu bulunmayan Firmalar için ücretsiz, Oda Üyesi olmayan Firmalar için ücretlidir. İlanların görünürlüğünün arttırılması, öne çıkarılması, Sektörler veya İş Kolları Vitrinlerinde veya benzer öne çıkarılması fonksiyonları, firmaların Aday Havuzu’na erişimleri gibi tüm ek fonksiyonlar, tüm firmalar için ücretlidir. 

fethiyekariyer.com, aşağıdaki durumlarda,  Üye’nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından fethiyekariyer.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için fethiyekariyer.com’un Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

  • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,
  • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
  • Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
  • Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması,
  • Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
  • Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,
  • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması.

Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen fethiyekariyer.com’a bildirmeyi, fethiyekariyer.com’un Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün ilanlar, yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler ( İçerik) fethiyekariyer.com tarafından meydana getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran fethiyekariyer.com’a aittir. Sitede yer alan İçeriklerin fethiyekariyer.com’un yazılı izni olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran fethiyekariyer.com’a ait olup hiçbir surette fethiyekariyer.com’un yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site sadece fethiyekariyer.com’un kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir içerik başka bir yerde veya Internet sitesinde kullanılamaz veya fethiyekariyer.com’un izni olmadan başka bir internet sitesinden fethiyekariyer.com sitesine yönlendirme yapılamaz.

Her hakkın fethiyekariyer.com’a ait olan işbu site yazılımının(Uygulama ve Veritabanı Tasarımı) kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat ve yönetmelik değişikliklerine ve fethiyekariyer.com’un siteye ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere uyacağını peşinen kabul eder, bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. fethiyekariyer.com’da eleştiri ve yorumlarınızı bildirebileceğiniz bölümler yer almaktadır veileteceğiniz öneri ve eleştiriler, yorumlar fethiyekariyer.com mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Bilgisayarınıza Otomatik Yerleştirilen Bilgiler, Çerezler

fethiyekariyer.com’u kullanırken bilgisayarınıza ‘Çerez (Cookie)’ adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı olmayıp; sadece siteye verdiğiniz bilgiler dahilinde, bazılarını hatırlayarak, size daha hızlı, kolay kullanım sunmak ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak konulur.

Sorumluluklar

fethiyekariyer.com ziyaret bilgileri (nereden bağlandığınız, ne zaman bağlandığınız, sitede kalma süresi, görüntülediğiniz sayfalar, Ip adresiniz) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmekte, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içeriğimizi zenginleştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. 

Özgeçmişlerini ve Kurumsal Bilgileirni sitede paylaşan tüm Üyeler, siteye kaydettikleri her türlü bilgiden kendileri sorumludurlar. fethiyekariyer.com, sitede yer alan tüm Kurum ve Üye bilgisi, İlan, Haber, Makale, Reklamı Yapılan Eğitim/Hizmet/Ürün Programı ve diğer materyaller için sorumlu tutulamaz. 

Firmalar ve Üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden Firmalar ve Üyeler kendileri sorumludur. fethiyekariyer.com’un Üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak bir taahhütü, yükümlüğü yoktur. 

Sitede, ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer verilen bağlantıların (farklı Internet sitelerine olan bağlantılar) ziyaret edilmesi ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

fethiyekariyer.com, site üzerinde dilediği zaman, önceden haber vermeksizin dilediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. 

fethiyekariyer.com’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına bir zarar gelmesinden dolayı fethiyekariyer.com’a sorumluluk yüklenemez, ziyaretçi bu durumda her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul eder.

fethiyekariyer.com; Üyeliğinize bağlı bilgileri kendi pazarlama faaliyetlerinde, Kullanım Koşulları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanma hakkına sahiptir.

fethiyekariyer.com, adayın özgeçmiş bilgilerini, firmanın ilanlarını veya hesabını haber vermeksiniz kısmın veya tamamen bilgi vermeksizin iptal edebilir.

fethiyekariyer.com, Üye’nin işbu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiğini, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmediğini, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranmasını ve sair halleri tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. fethiyekariyer.com, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda fethiyekariyer.com tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle üçüncü şahıslara ve/veyakamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Üye’ye rücu hakkına sahiptir..

İşbu Kullanım Koşulları Üye’nin, fethiyekariyer.com’a üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girer ve Kulalnım Koşulları’nda belirtilen koşullardan biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalır. Bu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye-Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye, İşbu Kullanım Koşulları’nın tamamını eksiksiz okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.